Mikä on hanke

Hanke on aiheeltaan ja kestoltaan rajattu tehtävä, joka lähtee paikallisesta tarpeesta ja paikallisilta toteuttajilta. Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Usein projektin synonyymi, erityisesti julkishallinnossa.

Mikä on hanke

VälimuistissaSamankaltaisiaHankepaja 2008. Hanke on etukäteen määritellyssä ajassa toteutettu, suunnitelmaan perustuva. Rakennerahastoista rahoitettavan hankkeen on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitetta. Oma linja on Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen hanke.

Mikä on hanke

Hankkeessa suunnitellaan tutkimustietoon perustuva Oma linja -ohjelma, jonka tarkoitus on.

HANKESUUNNITELMAN LAATIMINEN Avaa ja tulosta hankesuunnitelman teko-ohjeet tästä MIKÄ ON HANKE? Hankkeella tarkoitetaan selkeästi tavoitteisiin. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Humanistisessa ammattikorkeakoulussa toteutetaan vuosittain kymmeniä erillisrahoitteisia hankkeita, joilla ammattikorkeakoulu tukee työelämää ja osallistuu. Palvelemme pääkaupunkiseudun työttömiä ja yrittäjiä. Syö hyvää on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama hanke, joka pohjautuu tammikuussa 2014 julkaistuihin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin. PePPi-hankelogo PePPi -hanke on kolmen lastensuojelujärjestön, Pelastakaa Lasten, Perhehoitoliiton ja Pesäpuun yhteinen hanke.

Hankkeen avulla kehitetään uusia palveluja ja toimintamalleja työvoimakoulutuksiin ja valmennuspalveluihin.

Mikä on hanke

Jääpalloa kaikille on hanke, jonka tavoitteena on aktivoida Varkauden ja lähikuntien lapsia ja nuoria harrastamaan liikuntaa. Hankkeen tuki maksetaan jälkikäteen hankkeen kustannusmallin mukaisesti. Tuen maksamista varten tulee täyttää maksuhakemus Hyrrän kautta ja lähettää se. Hankkeilta odotetaan avoimuutta ja toiminnan tuloksista tiedottamista ja hyvä viestintä onkin onnistuneen hankkeen edellytys. TRUST – Hyvät väestösuhteet Suomessa on hanke, joka pyrkii edistämään väestöryhmien välisiä hyviä suhteita paikallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille. Taloudellista tukea myönnetään hankkeille, jotka. Kuntouttava työote –hankkeesta, käytän sen yhteydessä käsitettä. Kuntouttava työote –hanke on erittäin laaja hanke ja olen yrittänyt tarkoituksella.

You may also like