Miehistöluettelo

Aluksen päällikön on annettava maahantulo- tai maastalähtöpaikan rajatarkastusviranomaiselle matkustaja- ja miehistöluettelo taikka muutoin tiedot. Paljon käytettyjä henkilöhistoriallisia lähteitä ovat sotilaskantakortit, jotka tulivat käyttöön.

Miehistöluettelo

Aluksen päällikön on annettava maahantulo- tai maastalähtöpaikan rajatarkastusviranomaiselle matkustaja- ja miehistöluettelo taikka muutoin.

Miehistöluettelo

Kopio 31-sivuisesta luettelosta, jossa on mainittu kaikki Suomen Joutsenen valmeripurhehduksilla. Liite 5 Katsastusvakuutus ja miehistöluettelo. Kilpailutoimistoon palautettavat materiaali, Katsastusvakuutus sekä Miehistöluettelo, ovat nyt ladattavissa sivuiltamme täytettävänä pdf-lomakkeena. Mistähän saisi jonkin tietyn komppanian jne.

Finnish-English Translation for miehistöluettelo – online dictionary EUdict. Toisekseen löysin mielenkiintoisen kuvan jossa on lotta jonka hnkilöllisyyden haluaisin tietää. Helsingin merimieshuone (Mikrofilmirullat). Miehistöluettelo on perusasiakirja, joka antaa jäsenvaltion viranomaisille laivaväen lukumäärää ja kokoonpanoa koskevat tiedot aluksen saapuessa ja lähtiessä.

Miehistöluettelo

Suomalaisessa aluksessa tulee olla miehistöluettelo, jos aluksessa on. Aluksen päällikkö on velvollinen huolehtimaan siitä, että miehistöluetteloa pidetään.

IMO -luettelo aluksen varastoista (IMOn FAL-lomake 3), IMO -luettelo laivaväen omaisuudesta (IMOn FAL-lomake 4), IMO –miehistöluettelo. Aluksen sivuilla on oltava selvästi erottuvat nimi- tunnukset. Saimaan kanavan tuloväylä alkaa Marian kiveltä Viipurin. Kulkeminen Saimaan kanavan kautta edellyttää aluksen päälliköltä seuraavien asiakirjojen täyttämistä: 1. Eräissä tapauksissa vaaditaan veneestä miehistöluettelo. Tämä on päällikön allekirjoittama luettelo veneessä olevista henkilöistä passin numeroineen. Aluksen miehistöluettelo ja miehitystodistus (kopio); Lääkärintodistuksia (tarkastetaan pistokokein); Työsopimukset ja mahdolliset. Suomesta lähtevässä huvialuksessa on oltava miehistöluettelo, kun kohteena on muu valtio kuin Ruotsi, Tanska tai Saksa.

Olisiko tietoa mikä laivan nimi tai mistä saisi miehistöluettelon. Tiedän ainakin kahden nimet jotka ovat kuvassa. Miehistöluettelo (ajan tasalla oleva) pitää periaatteessa olla aina aluksessa. Ei ole kysytty, vastaavia tietoja on kyllä täytetty monissa satamissa. Siihen sisältyy muun muassa miehistöluetteloita (mönsterwerk, munsterrulla, katselmusrulla), joihin on merkitty tietoja yksittäisten henkilöiden. Suomen Lapin sodasta on paljon kirjoitettu, mutta aineistoa on yhä pelkkänä muistitietona.

Lapin sodasta, arktisesta sodasta, eivät ole kaikki.

You may also like