Mavi lomake 463

Lomakkeella 463 ilmoitetaan peruslohkoittain pinta-alat, joilla toimenpidettä toteutetaan. Vastuuorganisaatio: Maaseutuvirasto Mavi. Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.

Mavi lomake 463

Lomake on palautettava kunnan maaseutuelinkeino-. Valumavesien hallinta: Ilmoita toimenpiteen ala lomakkeella 463. Valumavesien hallinta ilmoitetaan erikseen (sähkö tai lomake. 463).

Mavin lomake 466 tai oma vastaavat tiedot.

Mavi lomake 463

Ilmoitus aloista keväällä lomakkeella 463. Ilmoitus aloista keväällä lomake 463 tai sähkö. Maaseutuvirasto on päättänyt maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain. Maaseutuviraston vahvistama lomake 463 viimeistään 12 päivänä. Hevosen pohjoisen tuen hakulomakkeen, 101 C, kanssa on käynyt samoin.

Täydennyskylvön siemenistä Mavi ei ole antanut tarkempaa tietoa. Vipu-palvelussa (tai lomake 463) ja palauttaa. Valinta Vipu- palvelussa (tai lomakkeella 470). Ilmoitus aloista keväällä sähkössä tai lomake 463.

Mavi lomake 463

Tavoitteellinen maksuaikataulu kevät 2016 (29.2.2016 Mavi). Alaa saa lisätä kahden ensimmäisen sitoumusvuoden aikana (lomake 463).

Lomakkeella 463 ilmoitetaan peruslohkoittain pinta. Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto Materiaali perustuu 23. Ilmoitus aloista keväällä sähkössä tai lomake 463. Palauta lomake 101A vain, jos maatilan tietoihin on. Maaseutuvirasto tarjoaa viljelijöille aiempaa helppokäyttöisemmän ja. Käyttöoikeudet Vipu-palveluun saa palauttamalla hakulomakkeen.

Maaseutuvirasto toimeenpani siirtymäkauden tukijärjestelmiä.

You may also like