Lomake 102a

Valmiita malleja: ProAgria, Mavi lomake 480. Palautelomakkeen käyttö keskeytetään toviksi. Eviran lomakkeet Hakuopas ja muuta aineistoa Vuoden 2016 hakuopas.

Lomake 102a

Suunnitelman voi tehdä vapaamuotoisesti tai käyttää lomaketta 466, jonka. Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja. Tavoitteellinen maksuaikataulu kevät 2016 (29.2.2016 Mavi). Mavin lomake 466 tai itse laadittu luettelo eri kasvulohkoista:.

Lomake 102a

Suunnitelman tekoon voi käyttää lomaketta 466, joka löytyy osoittees-. Suunnitelman voi tehdä vapaamuotoisesti tai käyttää lomaketta 466, jonka saa Suomi. Mavi – Maaseutuvirasto, maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva virasto, joka vastaa mm. Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15. Käytä lomaketta 102C, kun jaat tai yhdistät peruslohkoja, poistat peruslohkoja maatalouskäytöstä pysyvästi. Ilmoita lomakkeella uudet, hallintaasi tulleet lohkot ja hallinnastasi poistuneet lohkot. Pakollisia lomakkeita: 101B (tukihakulomake) ja.

Täyttöohjeet 2013 ohjeistaa sekä sähköisesti että paperilomakkeilla tehtävään tuki- hakuun lomakkeilla 101A, 101B, 101D, 102A, 102B ja 117. Päätukihaun tukihakemukseen kuuluvat lomakkeet.

Lomake 102a

Kunnat, yleistä lomakkeiden 101A, 101B, 102A, 102B, 117, 102C, 157 ja 158 tarkistusten osalta. Perus- ja kasvulohkot tietoineen lomakkeille 102A ja 102B. Painetut lomakkeet tilanneet tilat ovat saaneet postitse esitäytetyn. Suunnitelman tekoon voi käyttää Mavin lomaketta 466.

Mavi on julkaissut kevään 2017 viljelijätukien tavoitteelliset maksuaikataulut. Ilmoituksen voit tehdä myös lomakkeella 465 31. Lyhyehköllä googlauksella löysin lomakkeen 466. Suunnitelman voi laatia vapaamuotoisesti tai lomakkeelle. Lisäksi tulee palauttaa lomake 160, joka on sitoumuksien siirtolomake, kun esimerkiksi sitoumus. Maaseutuvirasto Hakuoppaat, ohjeet, koulutusmateriaalit. Viljelijän verkkoasiointipalvelussa vuosittaisen tukihakemuksen täyttö.

Vipu – Viljelijän verkkoasiointi shared Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket’s photo. Maaseutuvirasto on luvannut lähettää maalis-huhtikuun vaihteessa.

You may also like