Lääkehoitoon liittyvä työ- ja ympäristönsuojelu

Lähihoitajan perusopintoihin liittyvä lääkehoidon osaaminen. Työskentelee aseptiikkaa ja työ- ja ympäristönsuojeluohjeita noudattaen. SamankaltaisiaSivuston materiaali on tarkoitettu sekä lääkehoitoa opettavien opettajien että. Lääkehoito on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitotyötä. Myös työn- ja tehtävänkuvat muuttuvat ja vastuut laajenevat niiden. Tutkimuksissa on todettu lääkehoitoon liittyvien käytäntöjen olevan.

Henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako lääkehoidon toteuttamisessa.

Lääkehoitoon liittyvä työ- ja ympäristönsuojelu

Lääkehoitosivustoa päivitetään vastaamaan 2015 päivitettyä Turvallinen. Lääkehoidon teoriaa 24 t; Lääkehoidon jakotunnit 8t; Lääkelaskuja tarpeen ja. Lääkehoidon aseptiikkaan liittyvien kirjallisten ohjeiden sel-.

Lääkehoitoon liittyvä työ- ja ympäristönsuojelu

Opiskelijat pitivät tärkeänä, että opetukseen liittyvää kehitystyötä tehdään. Hän osaa lähihoitajan työssä ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriin liittyviä arvoja, jotka.

Hän tuntee lääkemuodot ja antotavat sekä niihin liittyvän työ- ja ympäristönsuojelun ja aseptiikan. Hän osaa toteuttaa lääkehoitoa ohjeiden mukaisesti. LÄÄKEHOIDON OSAAMISVAATIMUKSET JA TÄYDENNYSKOULUTUS. Muu e-resepteihin liittyvä asiointi edellyttää po-. Sosiaali- ja terveysalan työ vaatii työntekijältä joustavuutta ja ky- kyä sopeutua. Lääkehoitoon liittyvä aseptiikka, työ- ja ympäristönsuojelu.

Lääkemuodot, antotavat, lääkehoitoon liittyvä työ- ja ympäristönsuojelu. Lääkehoito, perusteet 3 osp, monimuotokoulutus. Lähihoitajan työtä ohjaavat keskeiset periaatteet ovat elämän ja ihmisarvon. Lääkehoitoon liittyvä aseptiikka, työ- ja ympäristönsuojelu; Turvallinen lääkehoito.

You may also like