Lääkeaineen eliminaatio

Se toiminta jolla elimistö pyrkii eroon alkuperäisestä lääkeaineesta. Eliminaation puoliintumisaika (myös biologinen puoliintumisaika) on. Aika, jonka kuluessa lääkeaineen pitoisuus verenkierrossa vähenee puoleen.

Lääkeaineen eliminaatio

Sairaudet voivat heikentää maksan tai munuaisten toimintaa, jolloin lääkeaineen eliminaatio hidastuu ja se on otettava lääkeannosta. Nämä entsyymit ovat keskeisessä asemassa lääkeaineiden eliminaatiossa ja yleensä kinetiikassa, ja niiden yksilöidenvälinen vaihtelu–perimästä tai. Lähes kaikkien lääkeaineiden eliminaatio perus- tuu sekä metaboliaan että virtsaan erittymiseen.

Useimmat lääkeaineet metaboloituvat ainakin osit-.

Lääkeaineen eliminaatio

GENEERINEN NIMI = lääkeaineen yleisnimi (kemialliset usein pitkiä ja monimutkaisia!) Nimessä usein. Nimenomaan vapaan lääkeaineen pitoisuus plasmassa on tärkeä sekä aineen. Jos lääkkeen terapeuttinen leveys on suuri, kuten esimerkiksi statiineilla,. Jos tietyn lääkkeen eliminaatio riippuu pääosin yhdestä entsyymistä, voi sen inhibitio. Lääkkeen kulku elimistössä jakautuu kolmeen päävaiheeseen: imeytymiseen, jakautumiseen kudoksiin ja eliminaati- Kuva 3 1. Hydroklooritiatsidi on BCS-luokituksen mukaan hyvin liukeneva lääkeaine, jonka on. Virtsaan erittyvien lääkeaineiden osuudet vaihtelevat paljon riippuen. Lääkeaineiden eliminaatio käsittää sekä niiden muuntumisen toisiksi.

Maksametabolian muutoksen lisäksi lääkeaineiden metaboliaan vaikuttavat.

Lääkeaineen eliminaatio

Oksikodoni, Vaikeassa vajaatoiminnassa merkittävä eliminaation hidastuminen. Maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla lääkeaineen eliminaatio on hidastunut. Varovaisuutta tulee noudattaa annettaessa lääkeainetta. Käytännön lääkäreiden mielestä lääkeaineiden yhteisvaikutukset ovat. Tällöin toisen lääkeaineen metabolia (ja siten eliminaatio) voi estyä,.

Muuttumattoman lääkeaineen eliminaation puoliintumisaika on noin ‧ tuntia. Ensikierron metabolialla tarkoitetaan suolen limakalvolla ja maksassa tapahtuvaa lääkkeen metaboliaa, eliminaatiota, muuttumista. Lääkeaineen ominaisuuksien vaikutus imeytymiseen. Lääkeaineen eliminaatio = ликвидация, выведение. Eli miten voi tietää milloin lääkeaine on kokonaan poistunut kehosta? Fennica sanoo plasman eliminaation puoliintumisajaksi 2-3 tuntia. Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä.

Lääkeaine käy läpi useita vaiheita elimistössä ennen kuin se vaikuttaa toivotulla.

You may also like