Liitelomake 13

PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä. Kaupparekisterin liitelomake 13, sivu 1.

Liitelomake 13

Kuvaus: Lomake täytetään vain, jos on saatu osinkoja muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä ja on ollut. Lomakkeet saat Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisiltä YTJ-sivuilta: Osakeyhtiön perustamispaketti. Lomake Y4 ja liitelomake 13 (osakeyhtiö); Lomake Y4 ja liitelomake 14 (osuuskunta); Lomakkeen Y4 allekirjoittaa hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja.

Liitelomake 13

Lomake Y4 ja liitelomake 13; Lomakkeen Y4 allekirjoittaa hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama. Liitelomakkeen 13 lisäksi on aina täytettävä lomake Y4. Ilmoitus allekirjoitetaan lomakkeelle Y4. Liittäkää ilmoitukseen vain ne sivut, joilla on ilmoitettu tietoja.

Liitelomake 13

Liite 5 Terveydensuojelulain mukaiseen ilmoitukseen Julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto (Helsinki) Lomaketunnus: YmkTSL13Lt5. Lomakkeen yhteydessä on toimitettava liitelomake, alla). Terveydensuojelulain 13 §:n 5 momentin mukainen ilmoitus kiertävästä palvelusta. Kattilalaitosten ympäristölupahakemuksen liitelomake. ANNAN NÄYTTEEN VALINTAKOKEESSA (voit valita toisen tai molemmat) soittaen. Ympäristöpalvelut terveydensuojelulain 13 §:n mukaiseen ilmoitukseen. Toimialue: Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski.

Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos.

You may also like