Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma on tarpeellinen yrittäjälle itselleen sekä käytettäessä asiantuntijoita apuna toiminnan arvioinnissa. VälimuistissaLiiketoimintasuunnitelma on yrityksen käsikirja, jota tarvitaan menestyvän yritystoiminnan käynnistämiseen. Se on myös rahoituksen saamisen edellytys.

Liiketoimintasuunnitelma

Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kan- nattavuutta. Liiketoimintasuunnitelma on keskeinen väline yrityksen kehittämisessä. Tämän verkkoaineiston tavoitteena on yrityksen liiketoimintasuunnitelman ohjattu.

Ilman liiketoimintasuunnitelmaa on ulkopuolisen hankala arvioida liikeidean kannattavuutta, koska ei ole tiedossa kuinka liikeidea on suunniteltu toteutettavaksi. Ennen kuin laitat yrityksen pyörät pyörimään, on syytä istua alas ja laatia yrityksen liiketoimintasuunnitelma. Se on hyvä tapa varmistaa, että kaikki oleellinen on. Jotta ideasta päästään tekoihin tarvitaan suunnitelma, miten, missä, kuka ja millä rahalla? Yrityksissä tätä kutsutaan liiketoimintasuunnitelmaksi (LTS). Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen liikeideaasi käsittelevä asiakirja. Se kuvaa idean käytännön toteutuksen sekä yrityksen toimintaympäristön, käytännöt ja.

Paras liiketoimintasuunnitelma on valmis liiketoimintasuunnitelma. Lue lisää perustamisoppaastamme ja kokeile! Liiketoimintasuunnitelma on oltava hakemuksen liitteenä, kun haet nuoren viljelijän aloitustukea tai maatalouden investointitukea.

You may also like