Liiketoiminnan tulos

Liiketulos on virallisen tuloslaskelman ensimmäinen välitulos, joka kertoo, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäänyt jäljellä ennen rahoituseriä. Liikevoitto on liiketoiminnan tulos ennen korkoja, veroja, voitonjakoa ja tilinpäätössiirtoja. Koska liikevoitosta ei nettotulokseen verrattuna ole vähennetty veroja.

Liiketoiminnan tulos

Liikevaihto kertoo yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tuotot josta on. Tunnusluku kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Nettotulos on varsinaisen toiminnan tulos. Tulokseen eivät sisälly tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat kertaluonteiset erät.

Liiketoiminnan tulos

Konsernin nettovuokratuotto oli 227,4 (210,0) miljoonaa euroa, joka on 61,3 (58,9) prosenttia liikevaihdosta. Talouskuva hahmottaa liiketoiminnan kokonaisuutta niin suuressa kuin. Tulos on liikevaihdon kuluerien erotus eli se erä, joka jaetaan osakkaille tai siirretään. Käyttökate: Käyttökatetta ei enää ole virallisen tuloslaskelman välituloksena. Se on yrityksen liiketoiminnan tulos ennen poistoja ja rahoituseriä. Suomalaisen NGH Invest Oy konsernin liiketoiminnan tulos kehittyi erinomaisesti vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla. Kolmannen neljänneksen liiketulos oli 122 milj. Mitä eroa on yrityksen liiketoiminnan tuloksella ja tilikauden tuloksella?

Mitä se tarkoittaa, että jonkun yrityksen liiketoiminann tulos on.

Liiketoiminnan tulos

You may also like