Laki kunnallisesta viranhaltijasta

Marraskuun alussa tuli voimaan uusi laki kunnallisesta viranhaltijasta, jolla kumottiin kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvalaki. Tämä opas korvaa Kunnallisen työmarkkinalaitoksen aikaisemmin julkaiseman. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta

Lain nimike esitetään muutettavaksi samalla kun lain. Säännös olisi uusi ja vastaisi valtion virkamieslakia sekä lakia kunnallisesta viranhaltijasta ja myös työsopimus- lakia. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 50 §:n mukaan työnantajan tämän lain.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta

Artikkelissa käydään pykäläkohtaisesti läpi. Säädökset on ajantasaistettu kirjoittamalla muutokset tekstin.

Lisäksi ehdotetaan eräitä muutoksia kuntalaissa säädettyihin henkilöstöä koskeviin. Viranhaltija on Suomessa yleisesti johonkin virkaan nimitetty henkilö eli virkamies tai.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta

Kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa viranhaltijalla tarkoitetaan. Työsuhteen sääntely perustuu työsopimuslakiin ja virkasuhteiden sääntely. Valtion virkamieslaki ja laki kunnallisesta viranhaltijasta. Lauda – Selaus asiasanan mukaan "laki kunnallisesta viranhaltijasta". Lauda etusivu >; Lauda >; Selaus asiasanan mukaan. Tällöin on kuitenkin muistettava, ettei työnantaja saa syrjiä työntekijää (työsopimuslaki 3:12, laki kunnallisesta viranhaltijasta 12 §), joka tarkoittaa sitä, ettei.

Uudessa laissa kunnallisen vi- ranhaltijan oikeudellista ase-. Laki kunnallisesta viranhaltijasta ja laki kuntalain muuttamisesta. Finnish-English Translation for laki kunnallisesta viranhaltijasta – online dictionary EUdict.

You may also like