Laki elinkeinotulon verottamisesta

Elinkeinotoiminnan tulos lasketaan tuloverotusta toimitettaessa tässä laissa säädetyllä tavalla. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I.

Laki elinkeinotulon verottamisesta

Laki elinkeinotulon verottamisestaElinkeinoverolaki. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Hallinnonala: Valtiovarainministeriö: Voimaantulo:. Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista.

Laki elinkeinotulon verottamisesta

Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia muutettiin.

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta. Muualla kuin Euroopan talousalueella sijaitseville konserniyhtiöille maksetut korot olisivat vähennyskelpoisia vain, jos korkotuloja verotettaisiin saajayhtiön.

Laki elinkeinotulon verottamisesta

Kirjaudu sisään tai tilaa tämä verkkopalvelu lukeaksesi osion 1. Browsing by Keyword "laki elinkeinotulon verottamisesta". Selataan avainsanan "laki elinkeinotulon verottamisesta" mukaan. Finnish-English Translation for laki elinkeinotulon verottamisesta – online dictionary EUdict. Terkko Navigator is a medical library community for the University of Helsinki and Helsinki University Central Hospital.

Tarkista, mitä tarkoittaa Elinkeinotulo ja sen käännökset englanniksi, ruotsiksi ja. Elinkeinoverotusta säätelee Laki elinkeinotulon verottamisesta (EVL). Esityksessä ehdotetaan, että elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia. Hallinto-oikeus totesi edelleen, että osakeyhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvat osakkeet ovat elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa.

You may also like