Kytkentäkaavio piirrosmerkit

Näille sivuille on koottu valikoima elektroniikan kytkentäkaavioissa, sähkötekniikan kaavioissa ja rakennussähköpiirrustuksissa käytettyjä piirrosmerkkejä. Piirikaaviossa käytetään komponenttikohtaisia piirrosmerkkejä ja moniviivaesitystä. RAKENNUSTEN SäHKöPIIRUSTUSTEN PIIRROSMERKIT.

Kytkentäkaavio piirrosmerkit

Piirrosmerkki on sama riippumatta siitä, onko kyseessä pinta- vai uppoasennus. Piirikaavio (kytkentäkaavio) on piirustus, joka kuvaa komponenttien kytkennän toisiinsa piirrosmerkkien ja niiden välillä kulkevien viivojen avulla. Hehkulamppu (polttimo) ja hehkulampun piirrosmerkki.

Piirrosmerkkien avulla esitettyä kytkentää sanotaan kytkentäkaavioksi. Näillä sivuilla on esitetty muutamia yleisimpiä piirrosmerkkejä. Tässä ohjekortissa esitetään sähkötekniikan piirrosmerkkejä, joita esiintyy. Sähköpiirustusstandardin mukaan standardoituja piirrosmerkkejä tarvitaan kohteiden esittämiseen sähköpiirustuksissa ja.

Kytkentäkaavio piirrosmerkit

Ehyt- ja katkoviivoilla esitetään virtaustiet. Katkoviivassa voi olla lyhyet tai pitkät viivanosat.

Kaksoisviivalla esitetään mekaaniset liitännät,. Esimerkkipiirustussarja ei pyri kuvaamaan piirustusten esitystapaa eikä. Piirikaavioiden piirtäminen CADiE Pikasso-ohjelmalla. Moniviivaisessa esityksessä kaikki viivat ja niihin liittyvät piirrosmerkit. Rakennussähköpiirrustusten piirrosmerkit. Kytkentäkaaviot toteutetaan käyttäen komponenttien ja kytkentäelementtien kuvaamiseen yhtenäisesti sovittuja piirrosmerkkejä.

You may also like