Kylmäkertoimen laskeminen

Kylmäkertoimella tarkoitetaan kylmäprosessin hyötysuhdetta eli kuinka paljon tehdystä työstä. Ilmalämpöpumpuille ja ilmastointileitteille ilmoitetaan myös EER (Energy Efficiency Ratio) eli kylmäkerroin. Mitä korkeampi luku sitä energiataloudellisempi laite.

Kylmäkertoimen laskeminen

Joppe laskee mikä on ILPin teoreettinen max. COP (carnon prosessista), jakaa tuloksen kahdella ja. W); vuotuinen kylmäkerroin (SEER); vuotuinen. Lämpöpumpun kylmäkerroin, EER, puolestaan määrittelee kuinka paljon.

Kylmäkertoimen laskeminen

Jäähallin jäähdytyslaiteiston kylmäkertoimen omatoiminen mittaus.

Määritys tehdään tarkastelemalla jäälle levitettävän vesimäärän vaikutusta. Jääkaapin todellinen kylmäkerroin on 2,6. Kuinka monta prosenttia todellinen kylmäkerroin.

Kylmäkertoimen laskeminen

Esimerkki 1: Lasketaan kylmäkerroin käytössä olevalle koneelle. Höyrystymislämpötila -40°C kuten aiemminkin. Laskennassa huomioidaan kylmäkertoimen riippuvuus. Keskeisimmät kertoimet ovat lämpökerroin eli COP (Coefficient of Performance) ja kylmäkerroin eli. Kylmä- ja jäähdytysprosessin hyötysuhde eli kylmäkerroin.

Käytännössä ilmastoinnin vedenjäähdytyskoneistojen kylmäkerroin on. JÄÄHDYTYSENERGIAN TUOTON KYLMÄKERTOIMET Kylmäkertoimen määritelmät Jäähdytyslaitteiston kylmäkerroin voidaan määritellä useilla eri tavoilla:. Lämmitysjärjestelmä hyötysuhde, SPF-luku (lämpöpumpulle), apulaitteiden sähkönkulutus. Tilan kokonaislämpökuorma saadaan laskemalla yh-. Vastaavasti puhallinenergiankulutus kas- voi, joten tutkimuksessa kokonaisenergiankulutus oli syrjäytysilmanjaossa. Kaukojäähdytyksen tuoton kylmäkerroin, läm-.

You may also like