Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat sosiaalitoimi

Suomen Kuntaliitto julkaisee kunnallisten asiakirjojen säilytysaikoja koskevia suosituksia. Säilytysaikasuositukset sisältävät myös. Helmikuussa 1995 työnsä aloittaneen kunnallisen arkistotyöryhmän tehtävänä oli seurata.

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat sosiaalitoimi

Lisäksi tarkoituksena oli koota kunnallisten asiakirjojen säilytysaika. Lisäksi tarkoituksena oli koota kunnallisten asiakirjojen säilytysaika-. Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä 1989.

Säilytysajat vahvistettu huhtikuun 13 päivänä 1989.

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat sosiaalitoimi

Muita asiakaskohtaisia sosiaalihuollon asiakirjoja, joille on vahvis-. Myös sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen säilytystavat ja säilytysajat saataisiin.

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat sosiaalitoimi

Sosiaalitoimen tietojärjestelmätoimittajan asiakaskunnassa on meneillään. Kuntien ja muiden kunnallisten viranomaisten asiakastietojen käsittelyyn. KUNNALLISTEN ASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAJAT 205. Honkakoti ry:n arkistointisuunnitelmassa määriteltyjä säilytysaikoja, jotka perustuvat arkistolaitoksen päätökseen kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä. Sosiaalitoimen asiakirjat ovat salassa pidettäviä.

HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA. Rekisterin vastuuhenkilö vastaa hyvinvointikuntayhtymän sosiaalitoimen rekisteriä. Arkistotoimen tarpeet ja vaatimukset on otettava huomioon kaupungin kaikessa tieto- ja asiahallin-. Kuntaliiton julkaisun Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat,. Monesti tarvitaan kunnan asuntotoimen ja sosiaalitoimen yhteistyötä. Sosiaalihuollossa on noudatettu Valtionarkiston ohjeita kunnallisten asiakirjojen hävit-.

You may also like