Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas 2015

Tämä opas korvaa KT Kuntatyönantajien aiemmin julkaiseman Kunnallisen esimiehen. KT:n hallitusohjelmatavoitteet 2015-2019. Sisällöltään ja ilmeeltään päivitetty Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas on ilmestynyt.

Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas 2015

KUNNALLISEN ESIMIEHEN VIRKASUHDEOPAS □ 3. KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2014–2016. Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS. Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2015.

Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas 2015

Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2015.

ISBN Verkkojulkaisun ISBN Paino Otavan Kirjapaino Oy Keuruu 2015 Layout ja. Sisällöltään ja ilmeeltään päivitetty Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas on. Se korvaa vuonna 2008 ilmestyneen oppaan. Osta Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas, nidottu. Opas sisältää tietoa työsuhteen alkamisesta, päättymisestä ja lomauttamisesta sekä keskeisistä.

Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas 2015

Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015. Opas tärkeimmistä virkasuhteen käyttöä, alkamista, päättymistä ja lomauttamista koskevista.

ISBN 952-213-135-0 Kirja Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas Kunnallinen työmarkkinalaitos 4. Helsinki : Kunnallinen työmarkkinalaitos, 2015. Työtuomioistuin on tuomiossaan TT 2013:93 todennut, että kunnan. Kuntatyönantajien kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas, sivun 13. Kansikuva teokselle Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas. Kirja Kirja, Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas.

You may also like