Konkurssihakemus lomake

Konkurssiin asettamista haetaan käräjäoikeudelta. Konkurssihakemuksen voi tehdä velallinen tai velkoja. Lomakkeiden täyttämiseen voi tarvittaessa kysyä neuvoa kansliasta. Lomakkeet ovat tulostettavissa myös alla olevista linkeistä. Konkurssi alkaa, kun tuomioistuin tekee asiasta päätöksen. Jos osakeyhtiön konkurssi raukeaa varojen vähyyden vuoksi, Patentti- ja. Konkurssihakemus tehdään käräjäoikeudelle.

Konkurssihakemus lomake

Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssivelkojen maksuun. Konkurssi on menettely, jossa velallisen koko omaisuus käytetään yhdellä kertaa velkojen. Samalla lomakkeella konkurssipesä voi esimerkiksi ilmoittautua. Yrityssaneeraushakemuksen vaikutus konkurssihakemuksen käsittelylle. Hakemuksen tulee sisältää lyhyt perustelu konkurssihakemuksen syistä sekä luettelo tärkeimmistä.

Konkurssihakemus lomake

Kun konkurssi on alkanut Suomessa, pesänhoitajan on MKA:n. Komission laatimat lomakkeet pesänhoitajalle ja velkojalle samoin kuin MKA. Lue tästä, mitä vaiheita, lomakkeita ja maksuja tarvitaan.

Osakeyhtiön konkurssi tapahtuu seuraavien vaiheiden kautta: Kun yritys ei pysty. Konkurssi – ja yrityssaneerausrekisteri, velkajärjestelyrekisteri sekä liiketoimintakieltorekisteri ovat yleiseen käyttöön tarkoitettuja rekistereitä,. Suomessa on kolme erillistä maksukyvyttömyysmenettelyä: konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely. PALVELUNTUOTTAJAN HYVÄKSYMISKRITEERIT (Lomake 1). Yritys on tehnyt konkurssin tai on vireillä konkurssihakemus. Työnantajan joutuessa konkurssiin pesänhoitaja on velvollinen viipymättä laatimaan luettelon maksamatta olevista palkkasaatavista. Valitse sopiva lomake alasvetovalikosta ja paina Tee uusi ilmoitus.

Valitse ilmoituksen kielivaihtoehto lomakkeen yläosasta. Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri siirrettäisiin saataville internetissä maksutta. Tarkoituksena on helpottaa velkojien tiedonsaantia vireillä. Saneeraukseen voi hakeutua, vaikka konkurssihakemus olisi jo vireillä. Tällöin konkurssihakemusta ei saa ratkaista, ennen kuin saadaan varmuus.

You may also like