Koivulajit suomi

Koivuja kasvaakin havumetsävyöhykkeellä sekaisin havupuiden kanssa, mikä tekee niistä merkittävän lehtipuuryhmän. Suomen kotoisista koivulajeista hies- ja. VälimuistissaSamankaltaisiaSuomessa kasvaa kolme koivulajia. Puumaiset rauduskoivu ja hieskoivu kasvavat lähes koko maassa. Suomessa kasvaa kolme koivulajia, joilla on kuitenkin monia alalajeja ja muotoja. Meillä kasvaa raudus-, hies- ja vaivaiskoivu, jotka. Rauduskoivu (Betula pendula Roth) on Suomessa esiintyvistä koivulajeista metsätaloudellisesti tärkein.

Sen varmimpia tuntomerkkejä ovat toiskertaan. Kun Suomelle 1988 valittiin kansallispuu, valituksi tuli – tietenkin – saunavihdaksi (vai vastaksi) yleisimmin käytetty koivulaji eli rauduskoivu. Valkorunkoinen koivu on Suomen yleisin lehtipuu. Se on sopeutunut Suomen ilmastoon hyvin ja siksi se onkin levittäytynyt koko maahan. Tuttu hieskoivun täytyy olla, koska se on Suomen yleisin puu tämänhetkisten. Koivulajit risteytyvätkin keskenään, mutta erityisesti tunnistamista vaikeuttaa. Suomeen tulleista puulajeista lähinnä koivu ja mänty olivat vallitsevia, mutta noin 5. Suomessa kasvavat yleiset koivulajit ovat: hieskoivu, rauduskoivu,.

Tässä osiossa esitellään Suomen neljä yleisintä puulajia: mänty, kuusi, rauduskoivu.

Koivulajit suomi

Suomessa tavataan kolmea koivulajia: raudus-, hies- ja vaivaiskoivuja. Suomessa kasvaa kaksi isoa koivulajia: kuivien paikkojen valoa suosiva raudus (piirroskuvassa) sekä vettä ja varjoa sietävä hies, jota nimitetään myös suokoksi.

You may also like