Kimmokertoimen määritys

TYÖ 3: KIMMOKERTOIMEN MÄÄRITYS SAUVAA TAIVUTTAMALLA. Fysiikan Laboraatio – Kimmokertoimen määrittäminen – eri – Tiivistelmä Laboraatiossa oli tehtävänä mitata kappaleen kimmokerroin kahdella eri menetelmällä. Perehdytään Hooken lakiin normaalijännityksen alaisessa kappa- leessa.

Kimmokertoimen määritys

Kimmokertoimen tapauksessa jännityksenä käytetään yleensä näennäistä jännitystä. SI-järjestelmäsä kimmokertoimen yksikkö on newton neliömetriä kohti. Kimmokerroin, puumuovikomposiitti, rumpukapulat, ruiskuvalu, taivutuslujuus.

Taivutuslujuuden ja kimmokertoimen määrittäminen. Värähtelevän palkin kimmokertoimen voi määrittää myös. Kimmokertoimen määritys, Fysiikan laboratoriotyöohje, Jyväskylän. Lujuus, kimmokerroin, viruma ja kutistuma. Betonin kimmokertoimen kehittymistä ajan suhteen voidaan arvioida kaavalla. Työssä tutkitaan aineen kimmoisia ominaisuuksia määrittämällä kimmokerroin yksinkertaisella taivutuskokeella.

Kimmokertoimen määritys

Palkin kimmokertoimen kokeellinen määrittäminen. Halutaan selvittää Youngin moduuli eli kimmokerroin E. Fysiikassa määritettävä palkin materiaalin paljastava kimmokerroin antaa.

Kimmokertoimen määritys, Fysiikan laboratoriotyöohje, Jyväskylän yliopisto. Palkin venymälle l pätee, 4 joten kimmokerroin voidaan määrittää jännittämällä. Taulukkokirjasta katsomalla selvitetään tankojen materiaalin kimmokerroin (GPa). Pitkittäisen aallon etenemisnopeus, etenemisnopeus = v, kimmokerroin = E,. Betoniteräksen kimmokertoimen mitoitusarvo. Taulukossa esitetty kimmokertoimen nimellisarvo perustuu standardiin SFS-EN.

Laboratoriotyönä tehdään vetokoe ja kimmokertoimen määritys annetuille koemateriaaleille. Lujuusopin perusteita käsitellään lähiopetuksena ja jännityksiä.

You may also like