Kielilaki 1922

Samalla kuin kumotaan 28 päivänä huhtikuuta 1921 annettu laki suomen ja ruotsin kielen. Samalla kuin kumotaan 28 päivänä huhtikuuta 1921 annettu laki suomen ja ruotsin kielen käyttämisestä tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa, säädetään.

Kielilaki 1922

Keskeisenä muutoksena viranomaisen tulee huolehtia. VälimuistissaSamankaltaisiaVuonna 1922 säädetty kielilaki määritteli suomen yhdenvertaiseksi ruotsin kanssa. Laki turvasi yksilön kielelliset oikeudet kommunikaatiossa viranomaisten.

Kielilaki 1922

Vuoden 2004 alusta voimaan tullut kielilaki korvaa vanhan, vuodelta 1922 olevan kielilain.

Laki ei anna kenellekään uusia oikeuksia, vaan tavoitteena on, että. Itsenäisen Suomen ensimmäinen kielilaki tuli voimaan vuonna 1922. Lakia säädettäessä Suomen taloudellinen ja sosiaalinen tilanne oli luonnollisesti aivan. Setälä suhtautui myönteisesti ruotsin kielen opetukseen ja hänellä oli keskeinen rooli maan ensimmäisen kielilain valmistelussa. Kielilaki, kielellinen demokratia, ruotsinkieliset palvelut, kaksikieliset palvelut. Vanha kielilaki vuodelta 1922, jolloin Suomessa oli noin kaksi kertaa enemmän. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kielilaki ja annettavaksi siihen liittyvä muu uusi lainsäädäntö.

Uusi kielilaki korvaisi vuonna 1922 annetun kielilain. Suomella oli kielilaki vuodelta 1922, mutta laki oli hajanainen ja sen. Kielilaki korvaa vanhan vuodelta 1922 olevan kielilain. Kielilaissa säädetään viranomaisten yleisistä kielellisistä velvollisuuksista.

You may also like