Keskihajonta tulkinta

Jos et osaa tulkita tunnuslukua tai et tiedä mitä oleellista tietoa se antaa. Keskihajonta on muuttujan arvojen keskimääräinen poikkeama keskiarvosta. Posts about Keskihajonta written by Aki Taanila.

Keskihajonta tulkinta

Keskihajonta pyrkii mittaamaan arvojen vaihtelua keskiarvon molemmin puolin. Kun normaalijakauma on sellainen, että sen keskiarvo on nolla ja keskihajonta on 1, sanotaan jakaumaa standardoiduksi. Jotta keskiarvon merkityksen voisi ymmärtää, on tunnettava jakauman hajonta. Hajonnan laskeminen on mahdollista, jos mittaus on tapahtunut tasaväli- tai.

Keskihajonta tulkinta

Hajontalukuihin otetaan mukaan keskihajonta (Std. deviation). Varianssi (Variance) kertoo samasta asiasta, mutta keskihajonta on helpompi tulkita. Yleisimpiä hajontalukuja ovat keskihajonta, varianssi, otoskeskihajonta, otosvarianssi,. Etuna varianssiin nähden on tulkinnan helppous, sillä keskihajonnan. Tulkintaa: Kaikki kyselyyn osallistuneet työntekijät ilmoittivat ikänsä. Keskimääräinen ikä oli 38 vuotta ja keskihajonta 10 vuotta. Keskiarvon rinnalla olisikin käytettävä vastausten hajontaa kuvaavaa tunnuslukua, keskihajontaa. Jos keskihajonta lasketaan otoksesta, täytyy sitä keinotekoisesti hieman liioitella.

Jotta tulkinta tyttöjen ja poikien välillä olisi helpompi lasketaan ehdolliset jakaumat. Tällaisia mittaavia ominaisuuksia ovat jakauman sijainti ja hajonta.

You may also like