Kemikaaliluettelo malli

Tee luettelo yrityksen omilla tiedoilla mallin mukaan. Kemikaaliluettelo on hyvä päivittää vähintään vuosittain tai toiminnan muuttuessa. LUETTELO TYÖPAIKAN KEMIKAALEISTA JA MUISTA KEMIALLISISTA ALTISTEISTA.

Kemikaaliluettelo malli

Kemikaaliluettelon ja kemikaalisuhdelukulaskennan päivitys vaarallisten kemikaalien muuttuneista luokituksista johtuen. KEMIKAALILUETTELON PÄIVITYS CLP-ASETUKSEN MUKAISEKSI Kemira. Malli vanhasta kemikaaliluettelosta Liite 2. Työpaikalla käytettävät kemikaalit, kemikaaliluettelo.

Kemikaaliluettelo malli

Työpaikan kemikaaliluettelo: Kemikaaliluettelon ylläpidosta on vastuussa. Liitteenä malli kemikaaliluettelosta ja käyttöturvallisuustiedotteesta,.

Kemikaaliluettelo-lomake (word-tiedosto 16 kt) Word-pohja.

Kemikaaliluettelo malli

Tee luettelo toimipaikan omilla tiedoilla mallin mukaan. Kemikaaliluettelo on syytä päivittää vuosittain tai toiminnan muuttuessa. Liikkeessä pidetään listaa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista (kemikaaliluettelo). Malli kemikaaliluettelosta on käsikirjan liitteenä. PIC-asetusta sovelletaan liitteessä I lueteltuihin nimikekohtiin (yksittäisiä kemikaaleja tai kemikaaliryhmiä) ja seoksiin, jotka sisältävät kyseisiä kemikaaleja. Käy läpi, että laitoksen hallussa olevat kemikaalit on merkitty uusin varoitusmerkein ja luokiteltu uusien. Pyytää eri urakoitsijoilta kemikaaliluettelon (myös käyttömäärät ja kohteet), tie- dot pölyävistä.

Fysikaaliset tekijät ja sähköturvallisuus:. Kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet. Koulutus välivallan uhan hallitsemiseksi.

You may also like