Kemikaaliluettelo lomake

Työnantajan on laadittava ajantasainen luettelo kaikista työpaikalla käytettävistä terveydelle haitallisista kemikaaleista. Kemikaaliluettelon (lomake 1) täyttöohje. Jos työpaikalla kemikaalista käytetään muuta nimeä, voi.

Kemikaaliluettelo lomake

Kemikaaliluettelo (pdf-tiedosto 363 kt) Mika Leppiniemen laatima luettelo työpaikalla käytettävistä ja varastoiduista kemikaaleista >>Kemikaaliluettelo-lomake. Työpaikalla käytettävät kemikaalit, kemikaaliluettelo. Lomakkeella ilmoitetaan väkivallasta, joka kohdistuu koulun työntekijään oppilaan tai huoltajan taholta.

Rahoituskautta 2016-2017 koskevat lomakkeet löytyvät seuraavista asiakirjoista, suomi. Kehittämishankkeen seurannan ja arvioinnin lomakkeet:. Täytetyn ja tallennetun lomakkeen voi lähettää sähköisesti työterveyshoitajalle. Kemikaaliluettelo ja kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet. Lomakkeeseen kirjataan kemikaalin kauppanimi, aineen nimi, aineen pitoisuus, varastoitava. Ajantasainen kemikaaliluettelo liitetään pelastussuunnitelmaan.

Suuri osa lomakkeista on sellaisia, että ne voi täyttää päätteellä ja. Kemikaaliluettelon ja käyttöturvallisuustiedotteiden ylläpitäminen. Asiakastyytyväisyyskyselyn lomakkeet julk ei. Koululta tulisi löytyä kemikaaliluettelo kaikista käytössä olevista terveydelle vaara tai hait- taa aiheuttavista kemikaaleista. Lataa sivun ala reunasta HL Kemikaaliluettelo ja YTM Suositushinnasto, joista löydät paljon tuotetietoa oikean tuotteen valitsemiseksi. ASA-lomake syöpävaaralliselle aineelle altistuneesta työntekijästä 19.

You may also like