Katetuoton laskeminen tuotteelle

Tuotteen myyntihinta saadaan, kun muuttuvien kustannusten määrään lisätään haluttu katetuotto (KT). Katetuottoa yrityksen on saatava niin paljon, että kiinteät kustannukset (kikut) tulevat katetuksi ja saadaan. Katetuottohinnoittelu perustuu minimikalkyyliin, jossa tuotteelle kohdistetaan vain.

Katetuoton laskeminen tuotteelle

Katetuotto kuvaa kuinka paljon myyntituotoista jää muuttuvien kustannusten jälkeen. Käytännössä katetuotto ilmaistaan usein prosentuaalisena tunnuslukuna,. Katetuottohinnoittelu perustuu minimikalkyyliin, jossa tuotteelle.

On hyvä pitää mielessä että tuotteen hinnan on katettava niin. Mikäli tuotteen kustannuksia laskettaessa huomioidaan ainoastaan. Katetuotto (-prosentti) kuvaa yrityksen kannattavuutta, se kertoo paljonko. Olen ollut huomaavinani, että saman tuotteen hinnoittelu vaihtelee eri. Tärkeintä ei ole voitto, vaan kunnon katetuotto. Miten muuttuvat yrityksen katetuotto ja kriittinen piste, jos muuttuvat kustannukset. Tuotteen hinta nousee 25 eurosta 30 euroon. Katetuottoprosentti (KTP) ilmoittaa, montako prosenttia katetuotto on myyntituotoista:.

Tuotekohtainen katetuotto auttaa yritystä tuoteryhmien ja tuotteiden välisten. Tuotekohtaisten katetuottojen laskeminen mahdollistaa eri tuotteiden.

Katetuoton laskeminen tuotteelle

Myyntikate (katetuotto) tarkoittaa tulosta, joka jää jäljelle, kun liikevaihdosta. Jokainen tuote antaa tuoton (myyntitulo), mutta vaatii omat hankinta- ja. Katetuotto saadaan laskemalla katetuotto suhteessa myyntiin, jolloin. Tuotteen valmistamiseen käytetyn raaka-aineen hinta verottomana. Tuotekohtainen katetuotto lasketaan tuotteen myyntihinnan ja tuotteen. Asiasanat: Laskentatoimi, katelaskenta, kannattavuus, tuoteanalyysi, hävikki.

Katetuottoprosentti (KTP) saadaan laskemalla katetuoton osuus myyntituotoista. Yleensä niiden laskemiseksi tarvitaan tietoa, jota ei ole julkisesti saatavilla. Tuote-, asiakas- tai osastokohtaiset katteet. Vuonna 2013 tavaran hinta oli 200 € ja sama tuote vuonna 2005 oli maksanut 140 €. Hinnoittelu on tuotekehitystä, tarkemmin ottaen tuotteistamista ja yhtenäisen tarinan. Kustannusperusteinen laskenta on yleisin tapa hinnoitella ja rakentaa tuotteen ansaintalogiikka. Katetuottoa voit arvioida esimerkiksi tällä laskurilla. Tuotteen pitää kattaa vähintään muuttuvat kustannukset ja antaa katetta kiinteiden kustannusten. Toimintoja ovat esimerkiksi tuotekehitys, ostot, valmistus, myynti ja niin edelleen.

Tutkimuksen ja kehittämisen metodiikka: Tuotteen taloudellisuuden tutkimus. Joskus kuitenkin tilanne on mutkikkaampi, eikä siitä selvitä laskemalla vain yksi. Muuttuvien kustannusten lisäksi katetuoton pitäisi riittää maksamaan yrityksen. Kun kohdistetaan laskentakohteelle (tuotteelle, palvelulle tms.) vain muuttuvat kustannukset, saadaan. Kustannukset on tunnettava, jotta voidaan asettaa tuotteelle myyntihinta,. Katetuotto kertoo siten, mitä yritykselle jää kiinteiden kustannusten. Kustannusohjaus liittyy tuotteen budjettiseurantaan, missä selvitetään.

Katetuotto saadaan laskemalla katetuotto suhteessa myyntiin, jolloin sana tuotto.

You may also like