Kasvulohkon tunnus

Tarkista, että peruslohkolle ilmoittamasi kasvulohkojen yhteispinta-ala on yhtä. Peruslohkomuutokset & kasvulohkojen jakaminen. Jos viljelijän peruslohkolla on vain yksi kasvulohko, piirrosta ei tarvita, sillä kasvulohkon rajoina käytetään peruslohkon digitoituja rajoja.

Kasvulohkon tunnus

Viljelylohko – Peruslohko tai kasvulohko. Viljelytapa ja ympäristöehdot – Katso Täydentävät ehdot. Ohjeet › PeltotukiVälimuistissaSamankaltaisiaPalaa Peltotukeen ja muuta ao.

Myös jaettavat ja yhdistettävät lohkot saavat aluksi U-tunnuksen.

Kasvulohkon tunnus

Kasvulohkot (nimet ja kasvulohkotunnukset). Kasvulohkon tunnus, Siirtymävaihe alkanut, pvm, Pinta-ala (ha), Maalaji. PH-luku, Kalsium (Ca) luokka, Fosfori (P) luokka. Pienin kasvulohko, jolle voidaan hakea ja maksaa suoria tukia on 0,05 hehtaaria. Jos kyseessä on kasvulohkon vuokraus, on peruslohkon numeron perAln laitettava kasvulohkon tunnus. Lohkokirjanpito, vuosittaiset viljelytoimenpiteet: Perus- ja kasvulohkon tunnus, pinta-alatiedot, sijaintitiedot, olosuhteet. Jos kyseessä on kasvulohkon vuokraus, on peruslohkon numeron perään laitettava kasvulohkon tunnus.

Perus- ja kasvulohkon tunnus, pinta-alatiedot ja digitointitiedon tarkastaminen. Viljavuustutkimukset kohdennettu lohkoille ja vanhat tulokset poistettu lohkoilta.

Kasvulohkon tunnus

Luonnonhaittakorvausta (lfa) ja ympäristötukea. Vuokrattu peruslohkoaia 0,24 ha yhteensä. Ilmoitus kasvulohkoista ympäristösitoumuksen valumavesien hallinta –toimenpiteessä. Virheellisen näytekohdistuksen poistaminen kasvulohkolta. Klikataan ”Tilatunnukset” –kohdassa siirrettävän tilan tila- tunnusta:. Tilan tiedot" -tiedostossa kerrotaan tilatunnus ja vesistöalueen tunnus ja.

Tarjoamasi perus- tai kasvulohkon tunnus. Kalenterivuosi, jonka tiedoista on kysymys. Kasvulohko sijaitsee pohjavesialueella __ (rasti). Kasvulohko sijaitsee pohjavesialueella ____. Onko se pysyväksinurmeksi tuomittu kasvulohko sitten tuomittu niille.

You may also like