Kalkkikiven kaytto

Kalkkikiven louhinnalla on Suomessa pitkät perinteet. Ensimmäiset kirjalliset viitteet siitä ovat jo keskiajalta. Vanhoina aikoina kalkkikiven käyttö rajoittui lähinnä.

Kalkkikiven kaytto

Hiilivoimaloiden harventuessa kalkkikiven erikoistuotteiden käyttö savukaasujen puhdistukseen vähenee. Mutta odotamme uusien, vastaavien markkinoiden. Kalkkikivi on sedimenttikivilaji, joka syntyy kun eloperäinen aines saostuu merivedessä ja vajoaa pohjaan muodostaen kalkkilietekerroksia. Kalkkikivi on helposti käsiteltävä ja siitä on aikojen saatossa valmistettu paljon kauniita veistoksia.

Kalkkikiven kaytto

Kalkkikiveä käytetään viime aikoina onnistuneesti. SMA Mineral on tietoyritys, jolla on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Hiomme tekniikoita ja menetelmiä jatkuvasti paremmiksi, ja kalkkituotteillamme. Koostuu pääasiassa kvartsista, biotiitistä ja muskoviitistä. KALKKIKIVEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖKOHTEET. Kalkkikivi on yksi tärkeimmistä kaupallisessa käytössä olevista sedimenttikivilajeista. Parhaiten se onnistuu sammutetulla kalkilla.

Tarkkoja ohjeita sammutetun kalkin käyttömääristä ei ole, mutta karkeana suosituksena voidaan käyttää noin puolta. Kalkin lisäksi puutarhakasvit tarvitsevat lannoitteita.

Kalkkikiven kaytto

Lannoitteet levitetään pari viikkoa kalkin levityksen jälkeen. Tavallisen veden käyttö ohentamiseen heikentää kalkin sitomiskykyä. Maankuoren luonnonvarojen kestävä käyttö. Sementtiklinkkeri valmistetaan kalkkikivestä ja muista mineraalisista. Alkalointikemikaalina voidaan käyttää muun muassa kalkkikiveä.

Kalkkikiven eli kalsiumkarbonaatin sisältämä emäs neutraloi veden. H nousee, kunnes kalkkikiven ja veden väliset reaktiot ovat. Lasin kemiallista kestävyyttä lisää kalkkikivi eli kalsiumkarbonaatti CaCO3 (CaO). Kalkkikiven ohella käytetään useissa lasilajeissa.

You may also like