Irtisanomisajalla työskentely

Työnantaja tarjosi pakettia heikoilla ehdoilla. Irtisanomisaika on kohdallani 6 kuukautta. Työsuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua.

Irtisanomisajalla työskentely

Irtisanomisaika on voitu sopia työsopimuksessa maksimissaan 6 kuukauden pituiseksi. Jos menossa irtisanomisaika (ilman työvelvoitetta), niin voiko sinä aikana aloittaa uuden työn. Jatkuiko työmotivaatiosi vielä irtisanomisajalla? Työntekovelvollisuus irtisanomisaikana > Työsopimuksen.

Irtisanomisajalla työskentely

VälimuistissaSamankaltaisiaTyöntekijä on irtisanomisaikana velvollinen tekemään työtä, ts. Onko mitään estettä aloittaa uusi työsuhde irtisanomisaikana? Todennäköisesti sinulla on kuukauden irtisanomisaika, kun töitä on takana jo. Sinulla on oikeus irtisanoutua lomautusaikana ilman irtisanomisaikaa, kunhan työnantajan ilmoittamaan. Hän tarvitsee minua irtisanomisajan loppuun asti (3 kk), sitä ennen en voi lähteä, muuten jää lopputili saamatta. Mä jotenkin panikoin ja aika aggressiivisesti.

Irtisanottaessa työsopimus työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen. Työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet säilyvät puolin ja toisin voimassa. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy jommankumman sopimusosapuolen irtisanoessa työsopimuksen.

Irtisanomisajalla työskentely

Työnantaja voi määrätä työntekijän pitämään vuosiloman irtisanomisaikana (kesälomaosuuden kesälomakautena ja talvilomaosuuden talvilomakautena).

You may also like