Intramuskulaarinen antotapa

Lihaksensisäinen eli intramuskulaarinen (i.m) injektio. Intramuskulaarinen lääkkeen antotapa on pistos eli injektio lihakseen. Monet rokotteet annetaan intramuskulaarisesti.

Intramuskulaarinen antotapa

Usein käytettyjä injektiokohtia ovat hartian. Valmisteen antotapa viittaa siihen, millä tavalla lääkevalmiste saadaan ihmisen. Kirjaa ja tarkista lääkemääräys; lääke, vahvuus, annos, antotapa ja.

Suomessa ventrogluteaalinen injektion antotapa on vähän käytetty, kun taas ulkomailla.

Intramuskulaarinen antotapa

Lääke annetaan ruoansulatuskanavan ulkopuolelta: 1. Tämän tuloksen kuvausta ei ole saatavilla sivuston robots. Lihaksensisäinen eli intramusculaarinen ruiske ( i.m.).

Intramuskulaarinen antotapa

Annostus ja antotapa Antotapa Parenteraalisesti metotreksaattia voidaan antaa intramuskulaarisesti, intravenoosisti tai intra-arteriaalisesti. Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Intramuskulaarinen lääkehoito Katsaus tekniseen. Lääkkeen anto lihakseen edellyttää ihon läpäisemistä, jolloin se on. Ruokailu lääkkeenoton yhteydessä saattaa hidastaa tai nopeuttaa lääkkeen imeytymistä.

Myös imeytyvän lääkkeen kokonaismäärä tai huippupitoisuus. Antotapa: Subkutaaninen tai intramuskulaarinen injektio. Annostus hoidettaessa ennen leikkausta tai vamman jälkeen: Hevonen. Mitä tulee intramuskulaariseen antotapaan, päivitetyssä kliinisessä. Annostus ja antotapa voidaan määrittää yksilöllisesti ja sovittaa hoidon kuluessa. Desferal voidaan antaa myös intramuskulaarisesti, hitaana.

Rokotteiden annostelu, antotapa ja pistoskohdan valinta. Selitä seuraavat lääkkeiden antotavat ja kerro niistä jokaisesta esimerkkejä.

You may also like