Instrumentoinnin piirrosmerkit

Instrumentin ( Säädin, lähetin ) kuva on ympyrä, Ǿ 10 mm, kirjainkoodi. Prosessien havainnollistamiseen käytetään PI-kaavioita (putkitus- ja instrumentointi). Niissä esitetään laitteet, putket, kuljettimet ja venttiilit sekä. AUTOMAATIOSTANDARDIT JA INSTRUMENTOINNIN PIIRROSMERKIT. Piirtämisessä käytetään lohkokaavioesitystä ja piirrosmerkkeinä SFS 5O19:n. AUTOMAATIOSTANDARDIT JA INSTRUMENTOINNIN PIIRROSMERKIT 56. Paperitehtaan instrumentoinnin ja prosessinohjauksen kehityspiirteitä: Martti. Tämä johtuu siitä, että instrumentoinnin piirrosmerkit on standardoitu (SFS 4103 ja SFS 5018).

Instrumentoinnin piirrosmerkkien tunnuskirjaimet. Tunnuskirjaimet ja tunnusnumero muodostavat yhdessä piirin positiotunnuksen, esim: LIC1, FIC2. Tässä työssä käsitellään älykkään prosessi- ja instrumentointi- eli PI-kaavion piirtämistä. SFS 5018 ”Instrumentoinnin piirrosmerkit. Instrumentoinnin piirrosmerkit ani Muodosta seuraavat instrumentointimerkinnät i. Virtauseron osoitus, summaus ja ohjaus (lp) ii. PI-kaavion kannalta keskeisiä standardeja. SFS 4286 Prosessikaavioiden piirrosmerkit.

Instrumentoinnin piirrosmerkit

Sähkömoottorikäytöt ja ohjaukset – Instrumentoinnin piirrosmerkit – Keskeiset prosessiautomaation mitta- ja toimilaitteet – Säätötekniikan perusteet. PI – kaavion instrumentoinnin piirrosmerkit. Tutustutaan virtaus- ja PI – kaavioiden piirrosmerkkeihin n. Laadi instrumentoinnin piirrosmerkit seuraaville toiminnoille: a) paikallinen paineen osoitus ja säätö b) valvomosta seurattava prosessitietokoneella toteutettu. Opiskelija tuntee teollisuuden prosessien instrumentoinnin piirrosmerkit, omaa valmiudet suunnitella teollisuuden ohjaus- ja säätöjärjestelmiä. Hän hallitsee yleisimmät laitteiden ja instrumentoinnin piirrosmerkit sekä laite- ja tehdassijoituspiirrustukset, ja osaa tulkita teollisuusprosessin eri.

You may also like