Induktiivinen päättely testi

Kuviosarja (lyhyt); Visuaalinen lahjakkuus – Kuviosarja (pitkä). Verbaalinen lahjakkuus – Vastakohta; Päättelykyky – Sanalliset pulmat. VälimuistissaSamankaltaisiaNiitä voidaan myös nimittää abstrakteiksi päättelytesteiksi tai kaaviotyyppisiksi testeiksi.

Induktiivinen päättely testi

Induktiivinen päättelytesti mittaa kykyä käsitellä joustavasti tuntematonta. Tiedämme 30 vuoden kokemuksella, että tutustuminen testin sisältöön auttaa ehdokkaita toimimaan rennommin todellisissa testitilanteissa. Nettitesti koostuu 35 kuviopäättelytehtävästä, jotka on ratkaistava 25 minuutissa.

Tämän testin kautta voit saada helposti ja nopeasti suuntaa-antavan arvion.

Induktiivinen päättely testi

Tutkimukset ovat jo vuosien ajan osoittaneet, että kykytestit ennustavat. Induktiivinen Päättelykyky (cls); Deduktiivinen Päättelykyky (fx); Induktiivinen. P&G Globaali Päättelytesti HARJOITUSTESTI. Numeerinen päättely, (2) Logiikkaan perustuva päättely tai (3) Kuvioiden päättely. Kykytesti – verbaalinen päättelykyky mittaa kykyä ymmärtää kirjallista tietoa ja arvioida. Kykytesti – induktiivinen päättelykyky mittaa kykyä käsitellä joustavasti.

Induktiivinen päättely eli induktio on päättelymuoto, joka lähtee liikkeelle yksittäisestä. Induktiivista päättelyä ovat induktiivisten yleistysten ohella tilastollisen. Toisinaan deduktiivinen päättely määritellään esittämällä, että päättely etenee johtamalla yleistyksestä yksittäistapausta koskeva johtopäätös. Logiikka on kiteytettynä oppi pätevästä päättelystä, oppi muodollisesti. Deduktiivinen päättely on totuuden säilyttävää, sen sijaan induktiivinen päättely tuo.

You may also like