Ihmisoikeus

Ihmisoikeudet ovat kansainvälisiä sääntöjä, jotka on määritetty. Ihmisoikeus viittaa käsitykseen, jonka mukaan jokaisella ihmisellä on tietyt yleiset oikeudet. VälimuistissaSamankaltaisiaSivusto tarjoaa monipuolisesti tietoa ihmisoikeuksista ja opettajille käytännön työkaluja ihmisoikeuskasvatuksen tueksi. VälimuistissaSamankaltaisiaNykyisin voimassa oleva ihmisoikeuksien normisto laadittiin toisen maailmansodan jälkeen. Sodan tapahtumat ja erityisesti natsi-Saksan toiminta loivat tarpeen. Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan oikeuksia, jotka kuuluvat yhtäläisesti ja poikkeuksetta jokaiselle ihmiselle. Ihmisoikeudet perustuvat ajatukseen ihmisestä.

Ihmisoikeus

Nykyisin ihmisoikeuksilla ymmärretään lähinnä oikeuksia, jotka on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Amnesty International tekee työtä jotta ne toteutuvat kaikilla maailmassa. Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus oli ensimmäinen kattava sopimus ihmisoikeuksista, jonka kansakunnat hyväksyivät yksimielisesti vuonna 1948. Ihmisoikeudet ovat kansainvälisen oikeuden normeja, jotka suojaavat yksilöitä ensisijaisesti julkisen vallan väärinkäytöltä. YK:n yleiskokous hyväksyi ihmisoikeuskasvatusta. Ihmisoikeusliitto seuraa kokonaisvaltaisesti Suomen ihmisoikeustilannetta.

Puolustamme ihmisoikeuksia ja tuomme päivänvaloon ihmisoikeusloukkauksia.

Ihmisoikeus

You may also like