Hyvä oppiminen

Hyvä oppiminen on mielekästä silloin, kun oppimista voi helposti soveltaa uusissa tilanteissa. Oppiminen on sopivan käytännönläheistä ja se. Ensimmäisessä kappaleessa kuvaamme ryhmän jäsenten omia määritelmiä hyvästä oppimisesta.

Hyvä oppiminen

Kappaleessa kaksi määritellään hyvä oppiminen ja kuvataan. Oppiminen on sitä, että omaksuu uusia asioita, uusia taitoja, uusia ajattelutapoja ja näkökantoja. Hyvä opetus herättää lapsen luontaisen uteliaisuuden uuden oppimiseen. Hyvä oppiminen on sopivan haasteellista => eriyttäminen tarvittaessa. Ongelma voi johtua hänestä itsestään ja siitä millainen hän on oppijana (hyvä, huono jne).

Hän saattaa uskoa opittavan asian olevan liian vaikean tai jopa. Huono oppiminen kulkee kehityksen jäljessä. Hyvä oppiminen kulkee kehityksen edellä, raivaten tietä uusille. Millaista on hyvä oppiminen ja osaaminen? Muisti ja sen rakenteet ovat hyvin keskeinen osa taitojen oppimista ja. Taitovalmentajan on hyvä tiedostaa tämä oppimisen vaatima aika ja olla kärsivällinen.

Tässä osassa pohditaan, mitä oppimisella tarkoitetaan, sen tunnusmerkkejä ja miten sitä. Opiskelu ja uuden oppiminen oppikirjoista ja oppitunneilla on oppilaan työtä.

Hyvä oppiminen

Hyvä oppiminen sietää hitautta ja sitä, että samaa siltaa. Yksi koulun ydintehtäviä on luoda edellytyksiä hyvälle läpi elämän kestävälle oppimiselle. Miten toivot opettajan opettavan ja auttavan sinua oppimaan? Miten oppiminen onnistuu yhteistyössä (pareittain, ryhmissä). Hyvä oppiminen vaatii monipuoliset ja toimivat ympäristöt. Tullakseen menestyksekkääksi opiskelijaksi tarvitaan tavoitteellisuutta, motivaatiota, suunnittelua, hyviä luku- ja opiskelutapoja, itsekuria, tietoa oppimisesta,.

On hyvä, jos annat itsesi innostua oppimisesta, iloiten pienistäkin onnistumisen kokemuksista ja miettien, missä voisit vielä kehittyä. Hyvä opettaja rohkaisee ymmärtävää oppimista ja haluaa kehittää myös opiskelijoiden elinikäisen oppimisen taitoja, kuten kriittistä ajattelukykyä ja. Jari Moisio, Helena Mykrä ja Anne Rongas etsivät Sometu-verkoston näkymättömässä pikkujoulussa parasta. Opiskelija Antti Seppänen valotti omien kokemuksiensa kautta, mitä on hyvä opetus ja oppiminen on. Tärkeintä oppimisessa on se, mitä oppija entuudestaan tietää”" (Ausubel 1978).

You may also like