Hätäkeskus koulutus

Hätäkeskuspäivystäjän koulutus on Pelastusopiston (Kuopio) sekä Poliisiammattikorkeakoulun (Tampere) ja Hätäkeskuslaitoksen suunnittelema kokonaisuus,. Hätäkeskuspäivystäjätyön näkökulmaa pyritään edelleen vahvistamaan hätäkeskuspäivystäjätutkintoon johtavan koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Pelastusopisto järjestää vuosittain hätäkeskuspäivystäjän tutkintoon johtavaa koulutusta.

Hätäkeskus koulutus

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Hätäkeskuspäivystäjän pätevyyden antava koulutus järjestetään 1,5 vuotta. Opintoihin kuuluu työssäoppimisen opintojakso (10,5 op) hätäkeskuksessa sekä.

Hätäkeskus koulutus

Hätäkeskuspäivystäjä työskentelee hätäkeskuksessa, jossa hän vastaa.

Hätäkeskuksissa päivystystehtävää hoitavalta henkilöstöltä vaaditaan. AMK) koulutus toteutetaan yhteistyössä Savonia -ammattikorkeakoulun kanssa. Hätäkeskuspäivystäjien koulutukseen valituista opiskelijoista jopa reilut 30 prosenttia ei lopulta aloita töitä missään hätäkeskuksessa. Yleiskuva Keravan hätäkeskuksesta huhtikuussa 2013. Koulutuksesta en tiedä mitään, mutta opiskeluympäristöstä ainaki löytyy. Mieti nyt, että hätäkeskuksen vastaajan pitää osata neuvoa todella.

Pelastusopisto on sisäasiainministeriön alainen oppilaitos, joka vastaa pelastustoimen ja hätäkeskusten ammatillisesta koulutuksesta, normaaliolojen.

Hätäkeskus koulutus

You may also like