Hirsi lämmönjohtavuus

Puun lämmönjohtavuus on suhteellisen vähäinen puuaineksen huokoisuuden vuoksi. Lämmönjohtavuus heikkenee puun tiheyden vähetessä. Edustaja väitti, että seinän U-arvo on luokkaa 0.

Hirsi lämmönjohtavuus

Käytetään 202 mm paksua hirttä, jonka lämmönjohtavuus on 0,12. Hirren vahvuudella on kuitenkin merkitystä. Hirsiseinän lämmönjohtavuudessa saavutetaan yli 20 % parannus, kun käytetään 270 mm vahvaa. Laskettaessa soveltuvan SFS-EN standardin mukaan käytetään lähtötietoina standardissa SFS-EN 10456 esitetyllä.

Hirsi lämmönjohtavuus

Minkä jälkeen hirsi profiloidaan korkean tarkkuuden työstökoneilla. Lämmön eristää aina ulkopuolelta hyvin vesihöyryä. Muista materiaaleista poiketen hirsi hengittää. Hirsitalojen sisäilma tiedetään kokemusperäisesti hyväksi, jopa niin että allergikkojen ja astmaatikkojen on. Todellisessa rakenteessa väitän edelleen, että 30 cm umpipuuseinä (lämmönjohtavuus 0.1) on energiatalouden kannalta parempi, kuin 10 cm paisutettu.

Hirsi lämmönjohtavuus

Edellämainittujen rakennuseristeiden lämmönjohtavuus (lambda declared). Eri eristetyypit on niiden lämmönjohtavuuden suhteessa muutettu. Välipohja: Lattialaudat, välipohjavasat, puru ja hiekkatäyte, pahvitiivistys,.

Mutta minua jäi silti häiritsemään hirren lämmönerityskyky ja tulisiko. Näin kylpyhuoneen lämpö pääsee johtumaan edelleen ”hukkalämpönä” hirsiseinään pitäen sen kuivana. Hirsitoimitukseen kuuluu tasakerran yläpuolelle tehtävä hirren julkisivupintaa. Puun lämmönjohtavuus hirren syytä vastaan kohtisuorassa suunnassa riippuu. Toisin sanoen, mitä pienempi lämmönjohtavuus, sitä parempi eriste. Hirsi 100 mm, sahanpuru löysästi 100 mm, sahanpuru sullottuna 60 mm,. Kokonaisvaltaisesti suunniteltu ja laadukkaasti rakennettu hirsi- ja.

Heikon lämmönjohtavuutensa vuoksi on puu eräs parhaita.

You may also like