Helsingin yliopisto opetusohjelma

Opetusohjelmat vahvistetaan vuosittain ja ne löytyvät WebOodista tai laitosten kotisivuilta: Fysikaaliset tieteet; Geotieteiden ja maantieteen laitos: Geologia,. Painetun esitteen voi noutaa esimerkiksi yliopiston päärakennuksen opastelineistä, kirjastosta,. Opinto-ohjelmat on arkistoitu Avoinyliopisto.

Helsingin yliopisto opetusohjelma

Fysiikan laitoksen opetusohjelma 2015-2016. Opetusohjelmat ovat laitosten verkkosivuilla (biotieteiden laitos ja ympäristötieteiden laitos). Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan koulutusten tutkintovaatimukset 2016-2020 (voimassa 31.7.2020 saakka). Käytännön tietoa opiskelusta, sekä tietoa uskontotieteestä humanistisen tiedekunnan oppiaineena löytyy WebOodista.

Helsingin yliopisto opetusohjelma

KEMIAN LAITOKSEN OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA 2016–2017.

Opinto-opas on tarkoitettu käytettäväksi useampana kuin yhtenä lukuvuotena, joten siihen ei ole painettu yksityiskohtaista tietoa. Opinto-opas sisältää vain tutkintovaatimukset ja tiedekunnan tutkintosäännön. Unioninkatu 37 (PL 54) 00014 Helsingin yliopisto puh. Opetusohjelma – lääketieteen koulutusohjelma. Lukuvuoden 2015-2016 opinto-oppaat on WebOodissa! Lääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelmaan. Avoin yliopisto tarjoaa opintoja kymmenistä eri oppiaineista. Voit opiskella joko yksittäisiä opintojaksoja tai perehtyä oppiaineeseen laajemmin valitsemalla.

Helsingin yliopisto opetusohjelma

Psykologia pääaineena voi suorittaa psykologian kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot, mutta myös filosofian maisterin,. Opiskelijoita Sosiaalityössä ihmistä ja hänen sosiaalista elinympäristöään tarkastellaan elämänkaaren kokonaisuudessa.

You may also like