Harjateräksen jatkaminen

Harjateräs A500HW on saavuttanut valta-ase- man yleisteräksenä, joka. Voiko teräksiä jatkaa hitsaamalla päittäisliitoksena vai pitääkö vetää jonkin verran. Voidaanko betonivalettavassa harkkoseinässä 8 mm pystyraudoitus harjaterästä.

Harjateräksen jatkaminen

Jatkostangon 2020 kierre mankeloidaan tyssättyyn harjateräksen. Raudoituksena käytetään harjaterästä, jossa olevat harjakset auttavat teräksen ja betonin välisessä tar- tunnassa. Väsytyskuormitetuissa rakenteissa olevissa vedetyissä raudoituksissa ei sallita rau- doituksen jatkamista hitsaamalla. Paalun jatkaminen työmaalla on helppoa ja nopeaa.

Harjateräksen jatkaminen

ISO 17760 standardin mukaiset harjateräs-hitsit. Pilareiden jatkamisessa on huomioitava riittävät jatkospituudet. Paalujen jatkamiseen käytetään Luja-pienpaalulle suunniteltua. Taulukossa 5 annetaan erilaisten harjateräksen kokojen mukaiset liitoksen.

Harjateräksen jatkaminen

Lenton kierremuhvijatkokset on tarkoitettu betoniterästen jatkamiseen. Liitos muodostuu teräksisestä liitoskappaleesta, johon liitettävät tangot kiinnitetään.

MODIX –raudoitusjatkokset ovat raudoitusten jatkamiseen tarkoitettu. Tankonippujen jatkaminen tehdään aina erilli- sen suunnitelman mukaan. Jos tanko on katkaistava, se tehdään kulmahio- makoneen laikalla tai rautasahalla. B4 mukaan, paitsi kun teräkset jatketaan jatkosmuhvilla k2 = 0,6. Yleisin tapa on perustuksia tehdessä valaa perustukseen harjateräs tappeja joiden halkaisija on vähintään 8 mm. Raudoitusjatkosta käytetään harjatangon jatkamiseen täydelle.

Raudoitusjatkos valmistetaan standardin SFS 1215 mukaiseen A500HW harjateräkseen. Upota betoniin sokkelin sisään harjaterästä, joka tarttuessaan tekee betonista kestävämpää. Voit myös kevyesti kostuttaa harjateräksen palat ennen betoniin. Betonin menekin säästämiseksi kannat- taa betoniin sijoittaa.

You may also like