Excel akselin arvot

Kaavion vaaka-akseli (luokka-akseli) eli x-akseli sisältää tekstimuotoiset otsikot. Koskee: Excel 2010 Word 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Lisää. Kaavion pystyakselin (arvo) asteikon muuttaminen ja.

Excel akselin arvot

Näytä tai piilota akselit tai muuttaa muita Kaavioakselien Excel, Word, Outlook tai PowerPoint. Kaavion pystyakselin (arvo) asteikon muuttaminen. Kun kaavio luodaan, Microsoft Office Excel määrittää oletusarvoisesti kaavion pystyakselin (arvo), jota kutsutaan myös y-akseli, pienimmät ja suurimmat. Yksi numerotietojen joukko näkyy vaaka-akselilla (arvoakselilla) ja toinen joukko pystyakselilla (arvoakselilla).

Excel akselin arvot

Tähän on syynä se, että viivakaaviossa vain yksi arvoakseli (pystyakseli).

Taulukkolaskentaohjelma EXCEL löytyy lähes jokaisesta mikrosta, jonka ansiosta se on. Sijoita X-akselille tulevat arvot vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen. Nyt toisen sarjan arvot ovat toisella akselilla, mutta ne jäävät ensimmäisen asteikon pylväiden taakse. Klikkaa taas toisen asteikon pylvästä hiiren oikealla. Minulla on siis ihan normi taulukko jossa X-akselilla on aika. Eikö Excelissä muka voi laittaa tuohon Y-arvoihin solurangea?

Tällöin vaaka-akselilla on aika ja pystyakselilla esitettävän muuttujan arvot. Eli kysyisin, että kuinka excelissä diagrammia tehdessäni voisin valita x-akselille tulevat arvot? Noita lömpötila-arvoja on 24, mutta x-akseliin tarvitsisi saada se väliviivojen jakauma 31.

You may also like