Eu avustukset

EU-politiikkoihin liittyville hankkeille: avustusten hakumahdollisuuksista ilmoitetaan julkisesti ehdotuspyynnöillä. Euroopan komission rahoitus: avustukset ja ohjelmat. EU:n tavoitteita tai osallistuvat EU-ohjelman tai -politiikan toteuttamiseen.

Eu avustukset

ELY-keskus on merkittävä EU-rahoituksen myöntäjä ja alueen kehittäjä. ELY-keskuksista saa myös neuvontaa EU:n tarjomista rahoitus- ja. Euroopan unioni rahoittaa monenlaisia hankkeita ja ohjelmia, jotka perustuvat jäsenvaltioiden yhdessä asettamiin poliittisiin tavoitteisiin. EU rahoittaa ja avustaa monenlaisia hankkeita ja ohjelmia.

Eu avustukset

Rahoituskauden 2014-2020 ohjelmista osa on jo käynnistynyt. EU rahoittaa paljon erilaisia hankkeita ja ohjelmia. Tässä osiossa on tietoa tutkimuksen ja innovaatioiden sekä kansainvälistymisen rahoitusmahdollisuuksista. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää. EU-rahoitus on täydentävää rahoitusta, ja tuen saamisen edellytyksenä on aina myös kansallinen rahoitus, eli valtion, kuntien ja projekteihin osallistuvien. Tällä hetkellä EU:n yritystuet koostuvat rakennerahastosta ja Horisontti 2020.

Avustukset lastenkulttuurikeskuksille ja valtakunnallisesti merkittäville lasten taide-. EU:n Kulttuuri-ohjelmassa ja Luova Eurooppa -ohjelmassa menestyneille.

Eu avustukset

You may also like