Etanolin palamisreaktio

Esimerkkinä etanolin palamisreaktio, joka tuottaa hiilidioksidia ja vettä. CH3CH2OH + 3 O2 nuoli 3 CO2+ 3 H2O + energiaa. H2O etanoli + happi ➝ hiilidioksidi + vesi.

Etanolin palamisreaktio

Etanoli eli etyylialkoholi on primäärisiin alkoholeihin kuuluva väritön, tulenarka ja antiseptinen neste. Alkoholijuomissa käytettävä etanoli on useimmissa maissa. Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake.

Etanolin palamisreaktio

Palamisreaktiossa voi muodostua myös muita oksideja, kuten typen oksideja (NO2, NO) sekä.

Etanoli palaa seuraavan reaktioyhtälön mukaisesti: CH3CH2OH. Etanolin hapettuessa muodostuu muurahaishappoa x. Miksi metaanin palamisreaktio pitää tasapainottaa? Mitä palamistuotteita etanolin palaessa syntyy? Missä suhteessa aineita kuluu ja muodostuu tässä. Kirjoita etanolin palamisen reaktioyhtälö ja tasapainota se. Palamisreaktiossa syntyy hiilidioksidia ja vettä. Kuinka paljon hiilidioksidia syntyy (NTP:ssä), kun 4,5 kilogrammaa glukoosia muuttuu täydellisesti etanoliksi?

Etanolia (etyylialkoholi, alkoholi, sprii), C2H5OH) eli tavallista viinaa on mahdollista käyttää ottomoottorin polttoaineena. Etanolin määrähän vaikuttaa jäätymispisteeseen. Kuinka suuri on auton hiilidioksidipäästö kyseisellä matkalla? Voit saada apua ratkaisuun klikkaamalla "Apua? Kirjoita reaktioyhtälö rakennekaavoja käyttäen, joka kuvaa kapronihapon ja etanolin välistä reaktiota.

You may also like