Ennakkoratkaisun hakeminen

Ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksen tekeminen ja siihen. Ohjeet ennakkoratkaisun hakemisesta keskusverolautakunnalta (KVL). Ennakkoratkaisun hakeminen keskusverolautakunnalta.

Ennakkoratkaisun hakeminen

Keskusverolautakunta antaa asiakkaiden hakemuksesta tulo- ja. Ennakkotieto-, ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksen tekeminen ja käsittely. Hakemus tehdään kirjallisesti ja se on allekirjoitettava. Näiltä sivuilta löydät tietoa ennakkoratkaisun hakemisesta keskusverolautakunnalta sekä julkaistut ennakkoratkaisut.

Ennakkoratkaisun hakeminen

Saatelomakkeeseen liitetään hakemus, jolla haetaan ennakkoratkaisua, poikkeuslupaa tai arvonlisäveron kirjallista ohjausta Verohallinnolta. Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi saada moniin verokysymyksiin Verohallinnolta etukäteen maksullisen ennakkoratkaisun. Ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemus – osakeyhtiö ja osuuskunta. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta se on tehtävä kirjallisesti. Ennakkoratkaisua on mahdollista hakea Verohallinnolta tai keskusverolautakunnalta. Ennakkoratkaisun hakeminen voi olla mahdollista myös muun erityisen. Verohallinnon antamien ennakkoratkaisujen tarkoituksena on mahdollistaa se, että verovelvollinen voi itselleen tärkeässä tai poikkeuksellisessa tilanteessa. Ennakkotiedon ja -ratkaisun hakemiseen liittyvät riskit.

Keskusverolautakunta voi antaa ennakkoratkaisun.

You may also like