Ennakkoperintälaki 36 §

Palkkakirjanpito ja muistiinpanovelvollisuus. Kirjanpitovelvollisen suorituksen maksajan on pidettävä tämän lain mukaisista. Palkkakirjanpidon säilyttämisesta säädetään ennakkoperintälain 36 §:ssä Palkkakirjanpito ja muistiinpanovelvollisuus.

Ennakkoperintälaki 36 §

Ennakkoperintälaki käytännössä (Kovakantinen). Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ennakkoperintälain ja lähdeverolain mukaisissa maksuunpanoissa oli kysymys eri veroista ja suorituksen.

Ennakkoperintälaki 36 §

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ennakkoperintälaki on pääosin menettelyä koskeva laki jonka maksuunpanosta. Ennakkoperintälaki käytännössä (Kovakantinen kirja).

Muu suorituksen maksaja on ennakkoperintälain 36 pykälän mukaan velvollinen tekemään muistiinpanot (Ennakkoperintälaki). Valtion julkaisutoimisto, 1954 – 36 pages. Laki, lainkohta: Ennakkoperintälaki 4 § 6 §.

Ennakkoperintälaki 36 §

Alempi oikeusaste: Pohjois-Karjalan lääninoikeuden päätös 27. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta mom. IAS 36:n mukaisesti vuosittain tai silloin, kun. Ennakkoperintälain nojalla palkkion maksajalla. Lakiesityksen perusteluissa puhutaan tosin “kirjanpitolain” mukaisista velvolli- suuksista. Kantaja T Oy:n konkurssipesä on vaatinut sen vahvistamista, että Turun kaupungin ennakkoperintälain nojalla pidättämät 7. Lainsäädännön (Ennakkoperintälaki 36§) mukaan kirjanpitovelvollisen palkanmaksajan on pidettävä suorituksistaan palkkakirjanpitoa.

Epätietoisuus on perustunut ennakkoperintälain 13 §:ssä määriteltyyn palkan. Kansikuva teokselle Ennakkoperintälaki käytännössä. Teoksessa hahmotetaan ennakkoperintäjärjestelmä ja siihen liittyvät. Verohallinnolle (Ennakkoperintälaki 11. ja 12. §). Selvitys koulutusvähennyksen laskentaperusteista. Laki tuloverolain 52 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n ja ennakkoperintälain 25 §:n muuttamisesta.

You may also like