Energialajit

Energialajit luokitellaan sidottuihin ja vapaisiin. Vapaa energia voidaan valjastaa käyttämään ihmiselle hyödyllisiä prosesseja. Energia (< kreik. ἐνέργεια, energeia; tunnus E tai W) on kaikilla fysiikan aloilla keskeisessä asemassa esiintyvä suure, jota koskee yleinen säilymislaki.

Energialajit

Energiatavaralajeilla tarkoitetaan erilaisia puupohjaisia poltettavia energiapuutuotteita. KME Oy on kiinnostunut ostamaan kaikkia. Esimerkiksi kiinteän aineen hilan atomeilla on kummankin energialajin vapausasteita. Energia voidaan luokitella vapaisiin ja sidottuihin energialajeihin.

Energialajit

Vapaata energiaa ovat esim maalämpö, tuulienergia ja Auringon.

Miten energialajit muuttuvat puun palaessa? Jalostamokaasu on öljynjalostusprosessista talteenotettua energialähteenä. Vaikka saunan pesässä tapahtuukin useita energian muunnoksia eri energialajeihin, säilyy energian määrä vakiona. Muita energialajeja ovat esimerkiksi liike-energia, potentiaalienergia, säteilyenergia ja kemiallinen energia. Sidotut energialajit pitää vapauttaa käytettäväksi (esim. polttoprosessit) peräisin auringosta. Energialaji voi muuttua toisiksi energialajeiksi.

Energian määrä pysyy aina samana muuttaessaan energiaa. Tartu hiiren vasemmalla, aseta heiluri ja irrota.

Energialajit

Pendulum III (il pendolo): Heiluri omiin tutkimuksiin. Kemiallinen energia, valo-, lämpö- ja sähköenergia sekä liike-energia ovat energialajeja. Energialle on hankala antaa lyhyttä mää- ritelmää. Hakuehdoilla energialaji löytyi yhteensä 2 käännöstä.

Energialaji’ sanan kanssa rimmaavat sanat. Ylimpänä näet riimit, jotka ovat lähimpänä ’energialaji’ sanaa. Energialajit muuttuvat toisiksi, esim lampussa sähköenergia muuttuu valoksi eli sähkömagneettiseksi säteilyksi ja lämpöenergiaksi.

You may also like