Biotiitin käyttö

Nurmen perustamisen yhteydessä käytettynä Yara Biotiitilla voidaan. Avainsanat, alumiini- ja rautaoksidi, biotiitti, fosforin poisto, jätevesi, sorptio-desorptiotermi. Viime vuosina kiinnostuksen kohteena on ollut biotiitin käyttö myös.

Biotiitin käyttö

Kategoria: Mineraalit A-Ö: Mikko Turunen. Biotiitin käyttö on peltoon kohdistuva investointi, joka näyttäisi olevan kan- nattavaa. Biotiitti levitetään muutaman vuoden välein kuten kalkki ja siitä vapautuu hitaasti kaliumia kasvin käyttöön. Kokeissa verrattiin tavanomaista K-lannoitusta biotiitin käyttöön suurena, 5 vuoden välein annettuna kerta-annoksena.

Biotiitin käyttö

Biotiitti sisältää neutraloivaa kalsiumia noin 14 %, joka on noin kolmannes kalkin kalkitusvaikutuksesta. Biotiitin käyttö parantaa myös maan ravinteiden.

Biotiitin käyttö

Biotiitin käyttö parantaa hidasliukoisia kaliumvaroja. Näiden runsas käyttö voi riittää ylläpitokalkitustarpeen tyydyttämiseen. Biotiitti sisältää kaliumia noin 5 %, ja se vaikuttaa myös kalkitsevasti. Käyttö – tarve on suurin nurmiviljelyssä, eritoten lohkoilla, joille ei voida levittää lantaa tai. Vastaajat ovat käyttäneet myös biotiittia jonkin verran.

Biotiitti, apatiitti, boori, sinkki, kupari ja magnesiumjutskia on kaikkia Kemira. Minusta hidasliukoisten ravinteiden käyttö on puutarhassa. Yara Biotiitti on hidasliukoinen kaliumia, magnesiumia ja kalsiumia sisältävä. Tehtävämme on tarjota suomalaisen viljelijän käyttöön maailman parhaita. Biotiitin käyttömäärällä ei ollut merkitsevää vaikutusta nurmisadon määrään. Käyttö on runsainta Pohjois-Savon (6002 tn), Oulun.

You may also like