Betonielementtien toleranssit 2011

Julkaisu korvaa Betonikeskus ry:n aiemman julkaisun Betonielementtien toleranssit vuodelta 2003. Sisällössä on otettu huomioon seuraavat uudet. Uusi julkaisu korvaa Betonikeskus ry:n aiemman julkaisun Betonielementtien toleranssit vuodelta 2003. Julkaisussa esitetään betonielementtien valmistustoleranssit ja elementtirakenteiden rakentamistoleranssit, joita suositellaan. Tämä opinnäytetyö käsittelee betonielementtien laadunvalvontaa. Osta kirja Betonielementtien toleranssit 2011 Jari Siniranta (ISBN 9789522690296) osoitteesta Adlibris. BETONIELEMENTTIEN TOLERANSSIT 2011 6 ESIPUHE Julkaisu korvaa Betonikeskus ry:n aiemman julkaisun Betonielementtien toleranssit vuodelta 2003.

Betonielementtien toleranssit 2011

Elementtien mitat ovat julkaisuissa by 47 ja Betonielementtien toleranssit annettujen sallittujen mittapoikkeamien rajoissa.

Sisältöön on lisätty uusina tuoteryhminä mastot, pylväät,. Porraselementit: Normaali luokka, Betonikeskus ry:n julkaisu Betonielementtien toleranssit 2011. Suomen Betoniyhdistys ry:n julkaisu BY 40 2003. Jäljempänä käytetään julkaisun Betonielementtien toleranssit kohdassa 1. Kirjassa kuvataan selkeällä tavalla ääntä ja sen ominaisuuksia rakennuksessa sekä erilaisten rakenteiden ja. Betonielementtien toleranssit 2011 mukaisesti. Betonielementtien toleranssit 2011) Sivusijainti, vapaa väli, sauman leveys tuella: ± 20 mm. Pinnan tasomaisuudelle toleranssit A ja B. Ib (RIL 254 PO-2011), jossa sallittu puristusjännitys on.

Sisällössä on otettu huomioon uudet eurooppalaiset suunnittelu- ja tuotestandardit.

You may also like