Avioero omaisuuden jako

Tässä tapauksessa omaisuuden ositus toimitetaan siten, että Maija saa puolet. Avioeron perusteella toimitettavassa omaisuuden osituksessa jaetaan. Omaisuuden osituksessa jaetaan puolisoiden varat ja velat. Ositus voidaan toimittaa sen jälkeen, kun avioeroasia on tullut käräjäoikeudessa vireille. Omaisuuden ositus on mahdollista tehdä sen jälkeen, kun avioerohakemus. Omaisuuden arvo puolestaan määräytyy aina jakohetken käyvän arvon mukaan. Kun avioeroa koskeva asia on tullut käräjäoikeudessa vireille, voivat puolisot vaatia omaisuutensa jakamista eli ns.

Avioero omaisuuden jako

Miten menee avioerossa omaisuuden ja lainojen ositus jos ei ole avioehtoa.

Avioero on tullut voimaan mutta omaisuutta ei ole jaettu myymättä olevan kiinteistön. Hiljander vaati omaisuuden jakoa eli ositusta heti, kun oli laittanut avioeron vireille. Osituksen toimittamiseen ei tarvitse jäädä odottamaan. Aviopuolisoilla on kuitenkin avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen, mikä tarkoittaa, että avioliiton purkautuessa joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Jos sattuisimme eroamaan, tehtäisiinkö ositus siten, että kaikki omaisuus katsottaisiin kuuluvaksi molemmille tasan puoliksi, vai otettaisiinko. Puolisoiden ennen avioliittoa tai sen aikana hankkima omaisuus jaetaan. Tästä huolimatta voivat kuolinpesän osakkaat ja avioerossa puolisot sopia vapaasti.

Tässä artikkelissa keskitytään lähinnä avioero-ositukseen niissä tapauksissa, joissa eronneet puolisot kykenevät sopimaan omaisuutensa osituksesta.

You may also like