Aumakatto rakennekuva

Erityisesti tasakattotyypeissä rakenne on yksinkertaisempi, ja esimerkiksi tuulettuvaa. Tarkoituksena on muuttaa tasakatto aumakatoksi ja päällystää se tiilikuvioisella mustalla. Katon rakenteelliset seikat, kuten katon kantava runko ja katteen rakenne vaikuttavat myös kaltevuuden valintaan.

Aumakatto rakennekuva

Täältä löydät rakennetyypit ja detaljit liittyen kattoihin ja vedeneristyksiin (dwg ja pdf). Itse elementin rakenne voidaan tehdä yri- tys- tai kohdekohtaisesti valitulla tavalla. Rungon vakio-osat ja niiden liittymi- nen toisiinsa.

Auma on perinteisesti eräänlainen kumpumainen rakenne jota on käytetty maanviljelytuotteiden, esimerkiksi juurikasvien säilyttämiseen ulkosalla.

Aumakatto rakennekuva

Ensimmäisessä osassa perehdytään katto- lyhtyihin ja niiden suunnitteluun yleisellä tasolla.

Aumakatto rakennekuva

Aumakaton tuulettuminen (ilmanpoisto) varmistetaan räystästuuletuksen lisäksi alipainetuulettimilla tai tuulettavan harjan kautta. Toimivat Katot -julkaisun rakenne on 2000-luvulla vakiintunut kattomuodon mukaiseen jakoon loiviin. Valitse kermi katon ominaisuuksien mukaan. Katon kaltevuus ja alustan rakenne vaikuttaa kermin tuoteluokan (TL) valintaan. Aumakaton mitoituksessa on huomioitava, että muotolevyjä ei voida käyttää poikit- taispokkauksen takia.

Poista harjalta ja aumakaton ulkotaitteista harjalevyt ennen uuden katteen. Tarjoamme suunnitteluohjeet ja rakennekuvat suunnittelijoiden käyttöön. Ensi viikolla pitäisi meille tehdä tuuletusparveke kuistin päälle. Tällä hetkellä kuistin päällä on loiva aumakatto.

You may also like