Alipaineistus ohje

Osastoinnin yhteydessä käytetään usein epäpuhtaiden tilojen alipaineistusta, mutta mikäli osastointi on mahdollista rakentaa riittävän tiiviisti eikä puhtaiden ja. Alipaineistuksen vaikutusta sisäilmatutkimuksen laatuun selvitettiin. Kosteusvaurioiden aiheuttamat mikrobikasvustot ovat yleisimpiä rakennusten.

Alipaineistus ohje

Tulosten perusteella osastointi ja alipaineistus eivät olleet riittäviä. Ohje koskee korjauskohdetta, jossa ympäröivät tilat ovat käytössä. Eristetään ja alipaineistetaan korjattava tila, jolloin ilmavirta kulkee. Alipaineistus on yleistynyt rakentamisen aikaisessa.

Alipaineistus ohje

Ohjeen täytyisi sisältää kaikki työvaiheet dokumentoinnista, suojauksesta, pölynhallinnasta, purkualueiden ja laajuuksien rajauksista asiakasyhteydenpitoon.

Yhteisenä piirteenä voidaan pitää että saneerattava tila tulee osastoida ja alipaineistaa. Tällöin purkutyössä syntyvä pöly saadaan hallittua eikä se aiheuta. Alipaineistuksella estetään pölyn leviäminen puhtaisiin tiloihin, parannetaan työntekijän työympäristöä sekä vähennetään siivouksen tarvetta. Strong 600 alipaineistaja on kehitetty ja tarkoitettu rakennus- ja saneeraustyön. Tämä käyttöohje sisältää tietoja jotka ovat suojattu tekijänoikeuden lailla. Osastointi ja alipaineistus estävät mikrobien ja homeen leviämisen.

Tarkat ohjeet homesiivoukseen on Työterveyslaitoksen sivulla. Alipaineistus kytketään päälle ennen osastoon.

Alipaineistus ohje

Seuraavana aamuna kaikki oli sääntöjen mukaista, alipaineistus osastointi jne. Osastointi ja alipaineistus= tila tehdään pölytiiviiksi ja alipaineiseksi alipainelaitteiden avulla. Huolto säännöllisin väliajoin (valmistajan ohje). Työterveyslaitoksen ohje vanhan mikrobivaurioisen rakenteen.

Tämän ohjeen pohjana on ollut Työterveyslaitoksen ohje "Homeettomaksi siivous ja. Osastointi on alipaineistettava ja varustettava alipaineen seurantaan.

You may also like